มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผลสอบ QE CE และ ENG


ผลสอบวัดคุณสมบัติ

ปีการศึกษา 2564
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [3 พฤศจิกายน 2564][0045/2564]

ปีการศึกษา 2563
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [5 กรกฎาคม 2564][0028/2564]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [2 กรกฎาคม 2564][0027/2564]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [26 มกราคม 2564][0004/2564]

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [26 มกราคม 2564][0005/2564]

ปีการศึกษา 2562
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [2 มกราคม 2563 ][1/63]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [5 กุมภาพันธ์ 2563 ][16/63]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [25 กุมภาพันธ์ 2563 ][19/63]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [29 มิถุนายน 2563 ][44/63]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [8 กรกฎาคม 2563 ][45/63]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [9 กันยายน 2563 ][58/63]

ปีการศึกษา 2561
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [13 มกราคม 2562 ][5/62]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [25 มกราคม 2562 ][10/62]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [5 กรกฎาคม 2562 ][42/62]

ปีการศึกษา 2560
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [2 กุมภาพันธ์ 2561 ][6/61]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [6 มิถุนายน 2561 ][31/61]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [9 มิถุนายน 2561 ][36/61]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [28 กันยายน 2561 ][78/61]

ปีการศึกษา 2559
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [31 กรกฎาคม 2560 ][41/60]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [8 สิงหาคม 2560 ][44/60]

ปีการศึกษา 2558
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [11 ธันวาคม 2558 ][54/58]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [11 มกราคม 2559 ][4/59]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [23 มิถุนายน 2559 ][29/59]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [1 กันยายน 2559 ][56/59]


ผลสอบภาษาอังกฤษ

ปี 2564
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [17 สิงหาคม  2564][0034/2564]

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [19 กรกฎาคม  2564][0029/2564]

ปี 2563

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [5 พฤษภาคม 2563 ][25/63]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [21 กรกฎาคม 2563 ][47/63]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [21 กรกฎาคม 2563 ][48/63]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [21 กรกฎาคม 2563 ][49/63]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [20 มกราคม 2563 ][58/63]

ปี 2562
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [31 กรกฎาคม 2562 ][48/62]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [12 พฤศจิกายน 2562 ][64.1/62]

​ปี 2561
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [16 พฤษภาคม 2561 ][24/61]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [11 มิถุนายน 2561 ][39/61]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [6 สิงหาคม 2561 ][60/61]

ปี 2560
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [14 มกราคม 2560 ][5/60]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [3 มีนาคม 2560 ][16/60]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [23 กรกฎาคม 2560 ][36/60]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [7 สิงหาคม 2560 ][43/60]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [11 กันยายน 2560 ][61/60]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [20 กันยายน 2560 ][65/60]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [20 กันยายน 2560 ][66/60]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [15 ธันวาคม 2560 ][72/60]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [22 ธันวาคม 2560 ][73/60]

ผลสอบประมวลความรู้

ปีการศึกษา 2563
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [26 มกราคม 2564][0001/2564]

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [26 มกราคม 2564][0002/2564]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [26 มกราคม 2564][0003/2564]

ปีการศึกษา 2562
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [7 มกราคม 2562 ][1/62]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [10 มิถุนายน 2562 ][34/62]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [10 มิถุนายน 2562 ][35/62]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [9 สิงหาคม 2562 ][58/62]

ปีการศึกษา 2561
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [5 กุมภาพันธ์ 2561 ][5/61]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [28 มีนาคม 2561 ][28/61]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [6 กรกฎาคม 2561 ][32/61]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [4 กันยายน 2561 ][75/61]
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [5 กันยายน 2561 ][76/61]

ปีการศึกษา 2560
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย [7 มิถุนายน 2560 ][28/60]

 

 

  

 

 

วันที่เผยแพร่ 28 มกราคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin