มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 1-31 มีนาคม 2565
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ สามารถเข้าระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2565
เข้าระบบประเมิน คลิกที่นี่
รหัสการเข้าระบบเดียวกับการเข้าระบบบริการการศึกษา
หากนักศึกษาไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนตามระยะเวลาที่กำหนดให้รอการเปิดระบบรอบต่อไป
วันที่เผยแพร่ 02 มีนาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin