มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การยื่นความจำนงขอลงทะเบียนภาคนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ เทอม 2/2563 (แบบออนไลน์) สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียน ก่อน ปีการศึกษา 2563นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าเรียน ก่อน ปีการศึกษา 2563 (รหัส 62,61,60.....) สามารถยื่นความจำนงขอลงทะเบียนภาคนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 แบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 18 เมษายน 2564
👉คลิกที่นี่ เพื่อยื่นความจำนงขอลงทะเบียนภาคนิพนธ์/วิทยานิพนธ์👈
คำชี้แจง
1. นักศึกษาที่ดำเนินการยื่นความจำนงขอลงทะเบียนภาคนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ แบบออนไลน์แล้ว ❌ไม่ต้องยื่นแบบฟอร์ม บ.11/บ.12/บ.13 ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยอีก
2. นักศึกษาที่ไม่มีเรียนรายวิชาในเทอมนี้แล้วและยื่นความจำนงขอลงทะเบียนภาคนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ จะสามารถพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ได้ระหว่างวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2564 และไม่สามารถแบ่งจ่ายค่าเทอมเป็น 2 งวดได้
วันที่เผยแพร่ 02 มีนาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin