มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กำหนดการรับสมัครอบรมและสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564กำหนดการรับสมัครอบรมและสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564
สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2564
👉สมัครได้ที่เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คลิกที่นี่

👉ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่
วันที่เผยแพร่ 12 มีนาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin