มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร สำหรับผู้มีรายชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่มีรายชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 และไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
สามารถติดต่อขอรับใบปริญาบัตร ได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1  
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  ช่วงเวลา 08.30-16.00 น. ติดต่อรับได้ในวันจันทร์-ศุกร์

เอกสารในการติดต่อขอรับ คือ
#ใบยืนยันไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ให้มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เข้าระบบเพื่อปริ้นเอกสารดังกล่าวตามขั้นตอนที่แนบมาด้วยนี้ ระบบปริ้นใบยืนยันคลิกที่นี่ 
สำหรับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่ยังไม่กรอกภาวะการมีงานทำจะไม่สามารถปริ้นใบยืนยันไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้
ดังนั้น ให้ดำเนินการกรอกภาวะการมีงานทำคลิกที่นี่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 044-009-009, 0-4435-5321-2 ต่อ 9131, 9133, 9137
วันที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin