มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บัณฑิตวิทยาลัย งดให้บริการ 30-31 ธันวาคม 2565 และ 1-2 มกราคม 2566แจ้งงดให้บริการ
วันที่ 30-31 ธันวาคม 2565 และวันที่ 1-2 มกราคม 2566
เปิดให้บริการตามปกติ วันที่ 3 มกราคม 2566
หมายเหตุ แอดมินตอบกลับข้อความในวันเปิดทำการ
วันที่เผยแพร่ 26 ธันวาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin