มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บัณฑิตวิทยาลัย งดให้บริการ ณ สำนักงาน วันที่ 1-7 มีนาคม 2565สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งงดให้บริการ ณ สำนักงาน วันที่ 1-7 มีนาคม 2565
อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่ต้องการติดต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย สามารถติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่
- Facebook fanpage Graduate School NRRU
- E-mail : gradnrru@gmail.com

- การส่งคำร้องต่างๆ สามารถดาวน์โหลดคำร้อง ได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย เมนูแบบฟอร์ม กรอกรายละเอียดในคำร้องให้ครบถ้วน และสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF ส่งมาทาง e-mail หรือข้อความเพจบัณฑิตวิทยาลัย

- นักศึกษา ภาคพิเศษ ที่ต้องการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 สามารถแสดงความจำนงขอลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 4 เมษายน 2565 คลิกที่นี่

- สมัครเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู , ระดับปริญญาโท , ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤษภาคม 2565

สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คลิกที่นี่
 
วันที่เผยแพร่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้เผยแพร่ admin