มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฏิทินการศึกษา


คำชี้แจง : เนื่องจากภาคเรียนของนักศึกษาที่เข้าเรียน ก่อน ปีการศึกษา 2563 และนักศึกษาที่เข้าเรียน ใน ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป จะทับซ้อนกัน
ดังนั้น : จึงให้นักศึกษาตรวจสอบและดำเนินการตามกำหนดการในปฏิทินการศึกษา ตามรหัสนักศึกษาของตนเอง

 

กำหนดการออกปฏิทินการศึกษา 2563-2565 => คลิกดาวน์โหลดที่นี่
กำหนดการออกปฏิทินการศึกษา 2564-2568 => 
คลิกดาวน์โหลดที่นี่

 นศ. เข้าเรียน ก่อน ปี 2563 นศ. เข้าเรียนปี 2563 เป็นต้นไป
ภาคเรียน ภาคปกติ ภาคพิเศษ
2/2564 
(เทอมปัจจุบัน)
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1/2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
3/2563   ดาวน์โหลด
2/2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1/2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
 
ภาคเรียน ภาคปกติ ภาคพิเศษ
2/2564
(เทอมปัจจุบัน)
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1/2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
3/2563   ดาวน์โหลด
2/2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1/2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
 

 

วันที่เผยแพร่ 24 มกราคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin