มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฏิทินการศึกษา


คำชี้แจง : เนื่องจากภาคเรียนของนักศึกษาที่เข้าเรียน ก่อน ปีการศึกษา 2563 และนักศึกษาที่เข้าเรียน ใน ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป จะทับซ้อนกัน
ดังนั้น : จึงให้นักศึกษาตรวจสอบและดำเนินการตามกำหนดการในปฏิทินการศึกษา ตามรหัสนักศึกษาของตนเอง

 

กำหนดการออกปฏิทินการศึกษา 2563-2565 => คลิกดาวน์โหลดที่นี่
กำหนดการออกปฏิทินการศึกษา 2564-2568 => 
คลิกดาวน์โหลดที่นี่

ภาคเรียน ภาคปกติ ภาคพิเศษ
1/2565 (เทอมปัจจุบัน)
(สำหรับนักศึกษา ป.เอก ป.โท และ ป.บัณฑิต รุ่น 8)
ดาวน์โหลด (เปลี่ยนแปลง)
ยกเลิกประกาศเลขที่ 0026/2565
ดาวน์โหลด (สำหรับนักศึกษา ป.เอก ป.โท
ป.บัณฑิต รุ่น 8) (เปลี่ยนแปลง)

ยกเลิกประกาศเลขที่ 0027/2565
1/2565 (เทอมปัจจุบัน) ดาวน์โหลด (เฉพาะ ป.บัณฑิต รุ่น 9) (เปลี่ยนแปลง)
ยกเลิกประกาศเลขที่ 0025/2565
3/2564 -ไม่มีเรียน- ดาวน์โหลด
2/2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1/2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
3/2563 -ไม่มีเรียน- ดาวน์โหลด
2/2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1/2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
 

 

วันที่เผยแพร่ 24 มกราคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin