มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบฟอร์มออนไลน์ แสดงความจำนงลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์


แบบฟอร์มออนไลน์แสดงความจำนงการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 


 

ภาคการศึกษาที่ 2/2566   ภาคการศึกษาที่ 2/2566
ภาคพิเศษ   ภาคปกติ
     
ระยะเวลาการแสดงความจำนงลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2567

และเริ่มเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาเพื่อพิมพ์ใบชำระเงินได้
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2567
โดยไม่เสียค่าปรับ
  ระยะเวลาการแสดงความจำนงลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2566 - 26 มกราคม 2567

และเริ่มเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาเพื่อพิมพ์ใบชำระเงินได้
ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2567
โดยไม่เสียค่าปรับ
     
ปฏิทินการศึกษา 2/2566 (ภาคพิเศษ)   ปฏิทินการศึกษา 2/2566 (ภาคปกติ)

 

วันที่เผยแพร่ 19 มีนาคม 2562