มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบฟอร์มออนไลน์ แสดงความจำนงลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์


นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ สามารถแสดงความจำนงขอลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่กำหนดหน้าเว็บไซต์
ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ภาคพิเศษ) และภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ภาคปกติ)

👉 หากไม่สามารถลงทะเบียนผ่านหน้านี้ได้ คลิกที่นี่

เริ่มเปิดให้ลงทะเบียน 12 กุมภาพันธ์ 2565

 

วันที่เผยแพร่ 19 มีนาคม 2562