มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบฟอร์มออนไลน์ แสดงความจำนงลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์


แบบฟอร์มออนไลน์แสดงความจำนงการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 
ภาคการศึกษาที่ 1/2565

 

ภาคปกติ คลิกที่นี่   ภาคพิเศษ คลิกที่นี่
ระยะเวลาการแสดงความจำนงลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 5 กันยายน 2565  

และเริ่มเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาเพื่อพิมพ์ใบชำระเงินได้
ระหว่างวันที่ 12 กันยายน - 16 ตุลาคม 2565
โดยไม่เสียค่าปรับ
  ระยะเวลาการแสดงความจำนงลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
ระหว่างวันที่ 3 กันยายน - 21 ตุลาคม 2565
 

และเริ่มเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาเพื่อพิมพ์ใบชำระเงินได้
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2565

โดยไม่เสียค่าปรับ
     
ปฏิทินการศึกษา 1/2565 (ภาคปกติ)   ปฏิทินการศึกษา 1/2565 (ภาคพิเศษ)

 

วันที่เผยแพร่ 19 มีนาคม 2562