มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระบบอักขราวิสุทธิ์


ให้นักศึกษาส่งข้อมูลรหัสประจำตัวนักศึกษาและชื่อ-นามสกุล เข้า Inbox Facebook ตามลิ้งค์ข้างล่างนี้
เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด USER และ PASSWORD และศึกษาการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์จากคู่มือการใช้งาน 

 

 

วันที่เผยแพร่ 20 มีนาคม 2562