มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระบบอักขราวิสุทธิ์ระบบอักขราวิสุทธิ์เปิดให้ใช้งานเฉพาะผู้ใช้ e-mail มหาวิทยาลัย @nrru.ac.th เท่านั้น
หากนักศึกษาไม่เคยเข้าใช้ e-mail มหาวิทยาลัย ให้แอดไลน์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
line @it.support.nrru
เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัย
 

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 20 มีนาคม 2562