มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ติดต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย


 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อาคาร 9 ชั้น 8 เลขที่ 340 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044-009009 ต่อ 1536 ,  064-2138688

e-mail : gradnrru@gmail.com

facebook : www.facebook.com/gradschoolnrru

ติดต่อสอบถามทาง Inbox Facebook คลิกที่นี่

อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คลิกที่นี่

วันที่เผยแพร่ 20 มีนาคม 2562