มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์


ดาวน์โหลดขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ 

👉บ.1  แบบส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์อย่างย่อ

👉บ.2  แบบขอสอบ โครงร่างวิทยานิพนธ์ (ป.เอก)

👉บ.2  แบบขอสอบ โครงร่างวิทยานิพนธ์ (ป.โท)

👉บ.2  แบบขอสอบ โครงร่างภาคนิพนธ์ (ป.โท)

👉บ.4  แบบส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

👉บ.5  แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์

👉บ.6  แบบขอสอบ วิทยานิพนธ์ (ป.เอก)

👉บ.6  แบบขอสอบ วิทยานิพนธ์ (ป.โท)

👉บ.6  แบบขอสอบ ภาคนิพนธ์ (ป.โท)

👉บ.8(1)  แบบเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและลงนาม

👉บ.8(2)  แบบเสนอภาคนิพนธ์เพื่อตรวจสอบและลงนาม

👉บ.9  แบบเสนอวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

👉ดาวน์โหลดคำร้องขอขยายเวลาการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์นิพนธ์ฉบับสมบูรณ์หลังสอบ

👉ดาวน์โหลดคำร้องขอออกหนังสือ (ผู้เชี่ยวชาญ , ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ,ขอเก็บข้อมูล ,ขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา, อื่นๆ) 
(ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด คลิกที่นี่)


คำร้องขอสอบประมวลความรู้, สอบวัดคุณสมบัติ ฯลฯ คลิกด้านล่าง
👉ดาวน์โหลดคำร้องขอสอบประมวลความรู้ (ป.โท แผน ข)
👉ดาวน์โหลดคำร้องขอสอบภาษาต่างประเทศ (ป.เอก)
👉ดาวน์โหลดคำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ (ป.เอก)

 

วันที่เผยแพร่ 05 มีนาคม 2562