มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบฟอร์มออนไลน์ แสดงความจำนงลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์


แบบฟอร์มออนไลน์แสดงความจำนงการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ 

 
ภาคเรียน ภาคปกติ ภาคพิเศษ
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโทที่เข้าศึกษา
ก่อนปีการศึกษา 2566

(ตั้งแต่รหัสขึ้นต้น 65, 64, 63, 62, 61...)
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโทที่เข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

(รหัสขึ้นต้น 66 เป็นต้นไป)
1/2567 คลิกที่นี่เพื่อแสดงความจำนง
(เปิดเทอม 15 กรกฎาคม 2567)

-

คลิกที่นี่เพื่อแสดงความจำนง
(เปิดเทอม 13 กรกฎาคม 2567)
3/2566 - คลิกที่นี่เพื่อแสดงความจำนง
(เปิดเทอม 3 สิงหาคม 2567)
-
วันที่เผยแพร่ 19 มีนาคม 2562