มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ปฏิทินการศึกษา

 

 

ภาคการศึกษาที่ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อน ปีการศึกษา 2563   สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
1/2563    
3/2562 ไม่มีการเรียนการสอน      

2/2562

     

1/2562

 

 

  

     
3/2561 ไม่มีการเรียนการสอน      
2/2561      
1/2561      
วันที่เผยแพร่ 28 มิถุนายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin