มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แสดงความจำนงเข้าร่วมพิธีรับช่อดอกไม้แสดงความยินดี มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2562 
ขอเชิญมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2562 แสดงความจำนงเข้าร่วมพิธีรับช่อดอกไม้แสดงความยินดี
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

💐 พิธีรับช่อดอกไม้แสดงความยินดี วันที่ 16 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
👉 แสดงความจำนงเข้าร่วมพิธีรับช่อดอกไม้ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565
👉 มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาระหว่าง ปีการศึกษา 2560-2562 ที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สามารถเข้าร่วมพิธีรับช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้

👉 

ขอให้มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่มีรายชื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565 อ่านรายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนที่บัณฑิตวิทยาลัยชี้แจงให้ถูกต้องและครบถ้วน
👉 

กำหนดการ
- ฝึกซ้อม วันที่ 15 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
👉มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต แต่งกายดังนี้
- มหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิตหญิง  แต่งกายสุภาพ โดยสวมกระโปรงยาวคลุมเข่าเล็กน้อย  สวมรองเท้าหุ้มส้นไม่สวมกางเกงไม่สวมเสื้อยืด  ไม่สวมรองเท้าสาน ห้ามทำสีผมให้ผิดปกติจากธรรมชาติ
- มหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิตชาย  แต่งกายสุภาพ โดยสวมเสื้อเชิ้ตไม่สวมเสื้อยืดทุกชนิด ไม่สวมกางเกงยีนส์  สวมถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลาย และรองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย ตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา ห้ามทำสีผมให้ผิดปกติจากธรรมชาติ

- ซ้อมใหญ่และรับช่อดอกไม้แสดงความยินดี 💐วันที่ 16 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
👉ให้มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน สวมครุยและแต่งชุดเหมือนวันจริง

- พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 19 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)
---------------------------------------------------------
คำชี้แจง
1. ขั้นตอนที่บัณฑิตวิทยาลัยแจ้ง เป็นแนวปฏิบัติของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เท่านั้น
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย  โทรศัพท์ 064-2138688 , 044-009009 ต่อ 1536
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 3121 , 3122

2. มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561 ที่ไม่ได้ยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในระบบ ระหว่างวันที่ 5-15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา 
👉  ถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 19 กันยายน 2565 เนื่องจากเกินกำหนดเวลาที่กำหนดให้ยืนยันในระบบ

3.  มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ถึง 3 พฤศจิกายน 2563) 
ให้ดำเนินการยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในระบบ ระหว่างวันที่ 17-27 สิงหาคม 2565 
👉 

4. การยืนยันการเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร และการแสดงความจำนงรับช่อดอกไม้แสดงความยินดี สำหรับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2562
เป็นการยืนยัน 2 ส่วน คือ 
👉 มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต 👩‍🎓 ต้องยืนยันการเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในระบบ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เท่านั้น
👉 มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต 💐 ที่ประสงค์เข้าร่วมพิธีรับช่อดอกไม้แสดงความยินดี ให้แสดงความจำนงผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
แสดงความจำนงรับช่อดอกไม้ฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2565

5. การสั่งซื้อ-สั่งจองชุดครุยวิทยฐานะพร้อมเข็ม ติดต่อได้ที่งานทรัพย์สินและรายได้ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว (ตึกสีเหลืองด้านหน้ามหาวิทยาลัย) โทรศัพท์ 044-247025 หรือ 044-009009 ต่อ 1603
👉 รายละเอียดการสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ รอข้อมูลจากงานทรัพย์สินและรายได้อีกครั้ง

---------------------------------------------------------
หมายเหตุ
- ผู้ที่เข้าระบบยืนยันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และสามารถกรอกรายละเอียดในระบบได้ คือ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
(สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563)
-ผู้ที่เข้าระบบยืนยันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และระบบแจ้งว่าเกินกำหนดเวลายืนยันฯ คือผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2561
(สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 8 ตุลาคม 2562)
-กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
วันที่เผยแพร่ 18 สิงหาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin