มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฏิทินการศึกษา


คำชี้แจง : เนื่องจากภาคเรียนของนักศึกษาที่เข้าเรียน ก่อน ปีการศึกษา 2563 
และนักศึกษาที่เข้าเรียน ใน ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป จะทับซ้อนกัน
ดังนั้น จึงให้นักศึกษาตรวจสอบและดำเนินการตามกำหนดการในปฏิทินการศึกษา ตามรหัสนักศึกษาของตนเอง


กำหนดการออกปฏิทินการศึกษา 2563-2565 => คลิกดาวน์โหลดที่นี่

ภาคการศึกษาที่ 2/2563  
นักศึกษา ภาคพิเศษ ที่เข้าเรียน ก่อน ปีการศึกษา 2563 (รหัสนักศึกษา 62,61...)
 
นักศึกษา ภาคพิเศษ ที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป (รหัสนักศึกษา 63) 
นักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

ภาคการศึกษาที่ 1/2563  
นักศึกษา ภาคพิเศษ ที่เข้าเรียน ก่อน ปีการศึกษา 2563 (รหัสนักศึกษา 62,61...) 
นักศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าเรียน ก่อน ปีการศึกษา 2563  (รหัสนักศึกษา 62,61...)
นักศึกษา ภาคพิเศษ ที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป (รหัสนักศึกษา 63)
นักศึกษา ภาคปกติ ที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป (รหัสนักศึกษา 63)

วันที่เผยแพร่ 24 มกราคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin