มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฏิทินการศึกษา


คำชี้แจง : เนื่องจากภาคเรียนของนักศึกษาที่เข้าเรียน ก่อน ปีการศึกษา 2563 และนักศึกษาที่เข้าเรียน ใน ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป จะทับซ้อนกัน
ดังนั้น : จึงให้นักศึกษาตรวจสอบและดำเนินการตามกำหนดการในปฏิทินการศึกษา ตามรหัสนักศึกษาของตนเอง

 

กำหนดการออกปฏิทินการศึกษา 2563-2565 => คลิกดาวน์โหลดที่นี่
กำหนดการออกปฏิทินการศึกษา 2564-2568 => 
คลิกดาวน์โหลดที่นี่

ภาคเรียน ภาคปกติ ภาคพิเศษ
2/2565 ดาวน์โหลด
(เปลี่ยนแปลงวันสอนชดเชยและวันเริ่มต้นสอบปลายภาค)
ณ วันที่ 20 ธ.ค. 65
*เปิดเทอม 19 ธ.ค. 65*
ดาวน์โหลด
สำหรับนักศึกษา ป.เอก / ป.โท / ป.บัณฑิต รุ่น 8 (ตกค้าง)
*เปิดเทอม 11 ก.พ. 66*
*ยกเลิกประกาศที่ 0010/2566 ลว 18 ม.ค. 66*
*โดยให้ใช้ประกาศที่ 0020/2566 ลว 18 เม.ย. 66 แทน
เนื่องจากหยุดสัปดาห์เลือกตั้งผู้แทนราษฎรเพิ่มเติม*
ดาวน์โหลด
(เฉพาะ ป.บัณฑิต รุ่น 9 เท่านั้น)

*เปิดเทอม 17 ธ.ค. 65*
1/2565 ดาวน์โหลด (เปลี่ยนแปลง)
ยกเลิกประกาศเลขที่ 0026/2565
ดาวน์โหลด 
สำหรับนักศึกษา ป.เอก / ป.โท / ป.บัณฑิต รุ่น 8 (ประกาศเลขที่ 0049/2565) 

ยกเลิกประกาศเลขที่ 0027/2565
ดาวน์โหลด (เฉพาะ ป.บัณฑิต รุ่น 9) (เปลี่ยนแปลง)
ยกเลิกประกาศเลขที่ 0025/2565
3/2564 -ไม่มีเรียน- ดาวน์โหลด
2/2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1/2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
3/2563 -ไม่มีเรียน- ดาวน์โหลด
2/2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1/2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่ 24 มกราคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin