มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุกระดับ ยืนยันสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุกระดับ ยืนยันสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
👉ผ่านเว็บไซต์ www.nrru.ac.th เท่านั้น คลิกที่นี่

ให้นักศึกษาดำเนินการเข้าระบบ เพื่อยืนยันสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

ได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 กันยายน 2564

👉ดาวน์โหลดรายละเอียดขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564

การเข้าระบบยืนยันสิทธิ์
-นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีรหัสนักศึกษาแล้ว
ใช้รหัสเดียวกันกับการเข้าระบบบริการการศึกษา

-นักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564
username คือ รหัสประจำตัวผู้สมัคร 9 หลัก
password คือ รหัสประจำตัวผู้สมัคร 4 ตัวสุดท้าย


หมายเหตุ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก) ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2564
รวมทั้งนักศึกษาเก่าที่ยังต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ทุกรุ่นทุกหมู่เรียน ที่มีสถานะการศึกษาเป็นปกติ
แต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลได้
ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยจะนำส่งข้อมูลให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบและดำเนินการต่อไป
👉แบบฟอร์มกรอกข้อมูล กรณีนักศึกษาไม่มีข้อมูลในระบบยืนยันสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 คลิกที่นี่


วันที่เผยแพร่ 25 สิงหาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin