มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้สมัครเรียนรอบขยายเวลาและผู้สมัครเรียนรอบที่ 2 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รอบขยายและรอบที่ 2)

ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

เวลา 08.30 - 16.00 น.  ณ อาคาร 9 ชั้น 11

 >> ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่ <<

วันที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin