มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก คลิกที่นี่ 

สอบคัดเลือกวันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563  เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตรวจสอบอาคารและห้องสอบ เรียงลำดับตามรหัสประจำตัวผู้สมัครสอบของตนเอง

ข้อปฏิบัติสำหรับการสอบ
1. ให้ผู้เข้าสอบแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ต่อกรรมการกำกับห้องสอบสำหรับการสอบข้อเขียน
2. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการสอบ

วันที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin