มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 29 สิงหาคม 2564
👉ตรวจสอบรายชื่อและกลุ่มการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่

การทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564
เวลา 9.00-11.00 น.
การทดสอบแบบออนไลน์ E-Testing


ให้ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564 ยกเว้นสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ
เข้ากลุ่มไลน์ที่แจ้งตามใบรายชื่อ โดยคิวอาร์โค้ดจะอยู่ด้านบนใบรายชื่อที่มีชื่อตนเอง เพื่อรับคำชี้แจงเกี่ยวกับการสอบ

👉กลุ่ม 1 คลิกเข้าร่วมกลุ่มไลน์ ที่นี่
👉กลุ่ม 2 คลิกเข้ากลุ่มไลน์ ที่นี่
👉กลุ่ม 3 คลิกเข้ากลุ่มไลน์ ที่นี่

วันที่เผยแพร่ 26 สิงหาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin