มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย เปิดให้บริการตามปกติ 

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย เปิดให้บริการตามปกติ
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
โดยจะเปิดให้บริการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัย)
ช่วงเวลาให้บริการ 08.30-16.30 น.

วันที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin