มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การแสดงความจำนงการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (บ.11-บ.13) ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ (บ.11-บ.13)

สามารถแสดงความจำนงการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่ 11-19 ก.ค. 63 

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มแสดงความจำนงการลงทะเบียน

 

วันที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin