มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ
นักศึกษาสามารถทำการประเมินอาจารย์ผู้สอนได้ในเทอมดังต่อไปนี้ ได้แก่ เทอม 1/2564  เทอม 3/2563  เทอม 2/2563
สามารถเข้าระบบประเมินได้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565
👉เว็บไซต์ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 3120, 3122

วันที่เผยแพร่ 22 ธันวาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin