มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อนักศีกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน ตามมาตรการให้การช่วยเหลือนักศึกษาลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564
👉ตรวจสอบรายชื่อนักศีกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน ตามมาตรการให้การช่วยเหลือนักศึกษาลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 คลิกที่นี่

👉กองคลังจะโอนเงินลดค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านบริการ Prompt Pay (พร้อมเพย์) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนักศึกษา ผ่านหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
👉โดยเงินจะเข้าบัญชีนักศึกษา ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
👉ขอให้นักศึกษาทำการตรวจสอบรายชื่อ และดำเนินตามประกาศ
👉หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่กองคลัง โทร 044-009009 ต่อ 1570

วันที่เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin