มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งดให้บริการ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 

บัณฑิตวิทยาลัย งดให้บริการ

ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562  เนื่องจากปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

และจะเปิดให้บริการตามปกติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562  ขออภัยในความไม่สะดวก

 

วันที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin