มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าเรียนเทอมแรก ในภาคการศึกษา ที่ 1/2563 และนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 6 ติดต่อรับบัตรนักศึกษาประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าเรียนเทอมแรก ในภาคการศึกษา ที่ 1/2563 และนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 6
สามารถติดต่อรับบัตรนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 
ติดต่อรับได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ม.ราชภัฏนครราชสีมา 
ในวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30-15.30 น. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ม.ราชภัฏนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 044-248405

วันที่เผยแพร่ 19 มกราคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin