มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

เปิดรับสมัคร วันที่ 1-30 มิถุนายน 2562

สมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น http://entrance.nrru.ac.th/gradentrance

อ่านรายละเอีดการรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 

อ่านรายละเอียดรอบขยายเวลารับสมัคร

 

 

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin