มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งดให้บริการ วันที่ 4-7 กันยายน 2563 

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย งดให้บริการ วันที่ 4-7 กันยายน 2563

เนื่องจากหยุดชดเชยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563

เปิดให้บริการตามปกติ วันที่ 8 กันยายน 2563  ขออภัยในความไม่สะดวก

วันที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin