มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่าน สาขาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่อง  เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรายงานตัว คลิกที่นี่

วันที่เผยแพร่ 19 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin