มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แจ้งช่องทางการให้บริการผ่านระบบออนไลน์บัณฑิตวิทยาลัยขอแจ้งช่องทางการให้บริการผ่านระบบออนไลน์
สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางออนไลน์ ดังนี้
เพจบัณฑิตวิทยาลัย Graduate School NRRU
e-mail บัณฑิตวิทยาลัย : gradnrru@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ โดยสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ทุกวัน ในช่วงเวลา 9.00-15.00 น. : 064-2138688

การส่งเอกสารหรือยื่นคำร้องต่างๆ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถส่งเอกสารมาทางออนไลน์ได้
โดยสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF จากนั้นส่งมาทางข้อความเพจบัณฑิตวิทยาลัย หรือส่งมาทาง e-mail บัณฑิตวิทยาลัย
แบบฟอร์มต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย เมนูแบบฟอร์ม 

สอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขรูปเล่มวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ สามาถเพิ่มเพื่อนเฟซบุคชื่อ
ผู้ตรวจรูปแบบ วิทยานิพนธ์

สอบถามเกี่ยวกับการส่งงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชพฤกษ์
e-mail : ratchaphruekjournal@gmail.com
เว็บไซต์วารสารราชพฤกษ์
 
การขอรหัสเข้าระบบอักขราวิสุทธิ์
ให้นักศึกษาแจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา มายังข้อความเพจบัณฑิตวิทยาลัย


การสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครผ่าน เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันนี้ - 14 พฤษภาคม 2564


 
วันที่เผยแพร่ 16 เมษายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin