มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แจ้งผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563แจ้งผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมรายงานตัว
ขอแจ้งให้ผู้รายงานตัว ชำระเงินค่าธรรมเนียมรายงานตัว ได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการรายงานตัว ได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 พฤศจิกายน 2563 ในเวลาทำการของธนาคาร

วันที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin