มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษา ป.บัณฑิต สาชาวิชาชีพครู รุ่น 7 (รหัส 63)ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษา ป.บัณฑิต สาชาวิชาชีพครู รุ่น 7 (รหัส 63)
ให้นักศึกษาเข้าร่วมกลุ่มไลน์ เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งจะเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 วันที่ 9 มกราคม 2564 นี้
เข้าร่วมกลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/1_tpGdvpuF
วันที่เผยแพร่ 28 ธันวาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin