มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การลงทะเบียนเข้าใช้เครือข่ายมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าเรียนเทอม 2/2563 ดำเนินการกรอกข้อมูลเพื่อเข้าใช้ เครือข่ายของมหาวิทยาลัย
ได้ที่เว็บไซต์ คลิกที่นี่ 👉 เว็บไซต์ลงทะเบียน
ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียน คลิกที่นี่ 👉 คู่มือการลงทะเบียน

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ งานเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ โทร 044-009009 ต่อ 2733
หรือสอบถามทางเพจสำนักคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่ 👉 สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
แอดไลน์ งานไอที สำนักคอมพิวเตอร์ @
it.support.nrru

วันที่เผยแพร่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้เผยแพร่ admin