มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขยายเวลาปิดพื้นที่มหาวิทยาลัย ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีประกาศขยายเวลาปิดพื้นที่มหาวิทยาลัย ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแจ้งช่องทางการให้บริการผ่านระบบออนไลน์
สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางออนไลน์ ดังนี้

เพจบัณฑิตวิทยาลัย : Graduate School NRRU
e-mail บัณฑิตวิทยาลัย : gradnrru@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
: 064-2138688
โดยสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ #ในช่วงเวลา 9.00-15.00 น.

การส่งเอกสารหรือยื่นคำร้องต่างๆ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถส่งเอกสารมาทางออนไลน์ได้
#โดยสแกนเอกสารเป็นไฟล์PDF จากนั้นส่งมาทางข้อความเพจบัณฑิตวิทยาลัย หรือส่งมาทาง e-mail บัณฑิตวิทยาลัย
แบบฟอร์มต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย เมนูแบบฟอร์ม 

สอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขรูปเล่มวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ สามาถเพิ่มเพื่อนเฟซบุคชื่อ ผู้ตรวจรูปแบบ วิทยานิพนธ์

สอบถามเกี่ยวกับการส่งงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชพฤกษ์ e-mail : ratchaphruekjournal@gmail.com
เว็บไซต์วารสารราชพฤกษ์ คลิกที่นี่

การขอรหัสเข้าระบบอักขราวิสุทธิ์
ให้นักศึกษาแจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา มายังข้อความเพจบัณฑิตวิทยาลัย

การสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครผ่าน เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ตั้งแต่วันนี้ - 14 พฤษภาคม 2564
วันที่เผยแพร่ 01 พฤษภาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin