มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ประจําปีการศึกษา 2564 ผู้สมัครเรียนภาคปกติ รอบที่ 2👉 ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์แบบออนไลน์  ประจําปีการศึกษา 2564  ผู้สมัครเรียนภาคปกติ รอบที่ 2 คลิกที่นี่

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์แบบออนไลน์ วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 น. สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะสาขา (E-Testing)
เวลา 13.00 น. สอบสัมภาษณ์

ให้ผู้รายชื่อที่ระบุประกาศเข้าร่วมไลน์กลุ่มสาขาวิชา
วันที่เผยแพร่ 17 มิถุนายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin