มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แจ้งการงดให้บริการ ณ สำนักงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย งดให้บริการ ระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2564
แต่ทั้งนี้ยังให้บริการผ่านออนไลน์ โดยอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่ต้องการติดต่อสอบถาม 
สามารถติดต่อ ผ่านเพจเฟซบุคของบัณฑิตวิทยาลัย
หรือ e-mail : gradnrru@gmail.com

ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่

วันที่เผยแพร่ 06 มกราคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin