มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2565 รอบ 2บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 รอบ 2
✅ปริญญาโท   ✅ปริญญาเอก

- ภาคปกติ เปิดรับสมัคร วันที่ 6-12 มิถุนายน 2565
- ภาคพิเศษ เปิดรับสมัคร วันที่ 6-30 มิถุนายน 2565

👉 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2 
👉สมัครผ่านเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คลิกที่นี่


วันที่เผยแพร่ 05 มิถุนายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin