มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารราชพฤกษ์ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารราชพฤกษ์ ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2564
👉ส่งผลงานได้ที่เว็บไซต์วารสารราชพฤกษ์ คลิกที่นี่👈

ติดต่อสอบถาม
กองบรรณาธิการวารสารราชพฤกษ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
044-009009 ต่อ 1536 ต่อ 14, 064-2138688
e-mail ratchaphruekjournal@gmail.com

วันที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin