มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (สอบข้อเขียน)ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (สอบข้อเขียน) คลิกที่นี่ 

สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563  เวลา 9.00-11.00 น. 
ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตรวจสอบอาคารและห้องสอบ เรียงลำดับตามรหัสประจำตัวผู้สมัครสอบของตนเอง

ข้อปฏิบัติสำหรับการสอบ
1. ให้ผู้เข้าสอบนำดินสอ 2B หรือมากกว่า มาใช้ในการสอบ พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
2. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการสอบ

วันที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin