มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การงดให้บริการบัณฑิตวิทยาลัยงดให้บริการ วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

เนื่องจากหยุดราชการวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่เผยแพร่ 01 ตุลาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin