มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)
ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่
กำหนดการ

รับสมัครอบรม/รับสมัครสอบและชำระเงิน ETGA  14  มิถุนายน  ถึง 1 กรกฎาคม  2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัคร  9  กรกฎาคม  2564
อบรมเตรียมความพร้อม  2-3  สิงหาคม  2564
สอบ ETGA   4  สิงหาคม  2564
ประกาศผล  6  สิงหาคม  2564

สมัครทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2) คลิกที่นี่

หมายเหตุ ผู้สมัครทดสอบภาษาอังกฤษ ต้องทำการสมัครเรียนระดับปริญญาเอกให้เรียบร้อยก่อน
 
วันที่เผยแพร่ 11 มิถุนายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin