มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การรับเงินคืนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 3/2563การรับเงินคืนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 3/2563
👉ตามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาลดค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยอ่านรายละเอียดได้จากเว็บไซต์กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชีมา คลิกที่นี่

ขอให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนและดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งในประกาศตามวันและเวลาที่กำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชีมา โทร 044-009009 ต่อ 1570

วันที่เผยแพร่ 02 สิงหาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin