มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก (รอบ 2) และผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกข้อเขียน ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (สอบออนไลน์)
👉ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่
👉ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก รอบ 2 คลิกที่นี่


-แจ้งเพื่อทราบ ผู้สมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาดังต่อไปนี้
ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
จะมีการขยายเวลารับสมัครเรียนเพิ่มเติม เนื่องจากมีผู้สมัครเรียนรอบแรกไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สมัครเรียนในสาขาวิชาดังกล่าวจึงยังไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 นี้
ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัย จะมีการขยายเวลาเปิดรับสมัครเรียนเพิ่มเติมและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอีกครั้งพร้อมกันอีกครั้ง


วันที่เผยแพร่ 09 กรกฎาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin