มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศ เรียกบัญชีสำรองผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563== ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ คลิกที่นี่ ==
== เว็บไซต์รายงานตัว คลิกที่นี่ ==
== ดาวน์โหลดคู่มือการรายงานตัวในระบบ คลิกที่นี่ ==

ขั้นตอนการรายงานตัว
1. กรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารรายงานตัวทางเว็บไซต์ วันที่ 13-14 ธันวาคม 2563
2. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการรายงานตัวในระบบ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2563
3. พิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินการรายงานตัว วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 
    ผู้รายงานตัวสามารถชำระเงินการรายงานตัว ได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา (ภายในเวลาทำการของธนาคาร)
4. พิมพ์ใบรายงานตัวในระบบ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
5. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30-13.00 น. โดยประมาณ
6. เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 9 มกราคม 2564

วันที่เผยแพร่ 29 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin