มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งดให้บริการ ณ สำนักงาน ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 9 ก.ค. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 15) ประกาศปิดพื้นที่มหาวิทยาลัยและให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH)
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2564

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแจ้งช่องทางการให้บริการผ่านระบบออนไลน์
สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางออนไลน์ ดังนี้
Facebook Fanpage บัณฑิตวิทยาลัย Graduate School NRRU
e-mail บัณฑิตวิทยาลัย : gradnrru@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ โดยสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) #ในช่วงเวลา 9.00-15.00 น. : 064-2138688
การส่งเอกสาร ส่งเล่มตรวจรูปแบบภาคนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ สามารถส่งที่กล่องรับพัสดุของบัณฑิตวิทยาลัย บริเวณชั้น 1 อาคาร 9
หรือส่งไปรษณีย์ มาที่

ผู้รับ ชลดา พ้นภัย  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 9 ชั้น 8
เลขที่ 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 064-2138688

การส่งเอกสารหรือยื่นคำร้องต่างๆ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถส่งเอกสารมาทางออนไลน์ได้ โดยสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF ที่ชัดเจน จากนั้นส่งมาทางข้อความเพจบัณฑิตวิทยาลัย หรือส่งมาทาง e-mail บัณฑิตวิทยาลัย
แบบฟอร์มต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย เมนูแบบฟอร์ม 

สอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขรูปเล่มวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ สามาถเพิ่มเพื่อนเฟซบุคชื่อ ผู้ตรวจรูปแบบ วิทยานิพนธ์

สอบถามเกี่ยวกับการส่งงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชพฤกษ์  e-mail : ratchaphruekjournal@gmail.com
เว็บไซต์วารสารราชพฤกษ์ 

การขอรหัสเข้าระบบอักขราวิสุทธิ์
ให้นักศึกษาแจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา มายังข้อความเพจบัณฑิตวิทยาลัย Graduate School NRRU

การรับสมัครนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ป.โท ป.เอก รอบ 2 (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครผ่าน เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สมัครผ่านเว็บไซต์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
วันที่เผยแพร่ 29 มิถุนายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin