มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2564นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำการเข้ายืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าเทอม 1/2564
สามารถเข้าตรวจสอบสถานะได้ตามตัวอย่างด้านล่าง
เข้าระบบตรวจสอบสิทธิ์ คลิกที่นี่

นักศึกษาที่ไม่ได้ทำการยืนยันขอรับสิทธิ์ ให้ติตต่อผ่าน inbox เฟซบุคแฟนเพจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามลิงก์ด้านล่าง
1. 
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เพื่อทำบันทึกขอรับสิทธิ์ ภายใน 30 กันยายน 2564

วันที่เผยแพร่ 11 กันยายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin