มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องเรียน นักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่นที่ 7แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องเรียน นักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่นที่ 7
ให้นักศึกษาย้ายมาเรียนห้องใหม่ ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
ไปจนสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2/2563


วันที่เผยแพร่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้เผยแพร่ admin