มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แจ้งมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต แสดงความจำนงเข้าร่วมรับช่อดอกไม้ วันที่ 11 ตุลาคม 2563คำชี้แจ้ง
ให้มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่มีรายชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560
แสดงความจำนงเข้าร่วมรับช่อดอกไม้และร่วมถ่ายภาพหมู่ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563

หมายเหตุ
1. ผู้ที่จะเข้าร่วมรับช่อดอกไม้จะต้องเข้าร่วมพิธีซ้อมรับในวันที่ 10 ตุลาคม 2563
2. แบบฟอร์มนี้จัดทำโดยบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อสำรวจข้อมูลการเข้าร่วมรับช่อดอกไม้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การจองภาพถ่าย

ชำระค่าสั่งจองภาพถ่าย ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ งานทรัพย์สินและรายได้ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 1 เวลา 09.00-16.00 น.

รายละเอียดการสั่งจอง

1. รายการลำดับที่ 8 ภาพเดี่ยว (เป็นลำดับที่ภาพในใบเสร็จ) พร้อมกรอบทองมหาวิทยาลัย ขนาด 12*15 กรอบละ 750 บาท

2. รายการลำดับที่ 12 ภาพหมู่สี (เป็นลำดับที่ภาพในใบเสร็จ) พร้อมกรอบทองมหาวิทยาลัย ขนาด 10*20 กรอบละ 800 บาท

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

หากแบบฟอร์มแสดงความจำนงหน้าเว็บไม่แสดง ให้คลิกที่นี่

วันที่เผยแพร่ 19 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin