มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook LIVE บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
👉Facebook fanpage : Graduate School NRRU


สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา  2565
วันอาทิตย์ที่  17  กรกฎาคม  2565  เวลา  09.00-12.00 น.


👉 ดาวน์โหลดกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

👉 
ตรวจสอบรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ที่รายงานตัวเรียบร้อย 

ให้ผู้รายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่น 9) เข้าร่วมไลน์กลุ่มรุ่น
เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

👉 เข้าร่วมไลน์กลุ่ม รุ่น 9 คลิกที่นี่
หรือสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเข้าร่วมไลน์กลุ่ม ป.บัณฑิต รุ่น 9 


วันที่เผยแพร่ 12 กรกฎาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin