มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 (รหัส 64)
ให้นักศึกษากรอกข้อมูลของตนเองลงในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งแนบรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และเซฟชื่อไฟล์รูปถ่ายเป็นรหัสประจำตัวนักศึกษา ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB สำหรับทำบัตรนักศึกษา 
ส่งข้อมูลในแบบฟอร์มได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

👉แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพื่อทำบัตรนักศึกษา คลิกที่นี่
 
วันที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin